Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup licencji programu Ansys Fluent lub równoważnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach firma SBB ENERGY  S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 3/RPO-WO/SBB 9001/2016 w dniu 29-11-2016 roku wybrała dostawcę -  Firmę SymKom Leszek Rudniak

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup stacji roboczej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach firma SBB ENERGY  S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 4/RPO-WO/SBB 9001/2016 w dniu 29-11-2016 roku wybrała dostawcę -  Firmę One System Spółka z o.o.

Anulowanie postępowania 2/RPO-WO/SBB 9001/2016

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 2/RPO-WO/SBB 9001/2016 na zakup anglojęzycznej lub polskojęzycznej licencji programu Thermoflex lub równoważnego zostało anulowane.

Zapytania ofertowe nr 4/RPO-WO/SBB 9001/2016

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1  Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytania ofertowe nr 4/RPO-WO/SBB 9001/2016 na zakup stacji roboczej.

Termin składania ofert do 21.11.2016 roku do godz.15:00.

Pobierz pliki:

4RPO-WOSBB90012016.docx

4RPO-WOSBB90012016.pdf

Zapytania ofertowe nr 3/RPO-WO/SBB 9001/2016

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1  Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytania ofertowe nr 3/RPO-WO/SBB 9001/2016 na zakup licencji programu Ansys Fluent lub równoważnego.

Termin składania ofert do 21.11.2016 roku do godz.15:00.

Pobierz pliki:

3RPO-WOSBB90012016.docx

3RPO-WOSBB90012016.pdf

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO-WO/SBB 9001/2016

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1  Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 2/RPO-WO/SBB 9001/2016 na zakup anglojęzycznej lub polskojęzycznej licencji programu Thermoflex lub równoważnego.

Termin składania ofert do 17.11.2016 roku do godz.15:00.


Załączniki do pobrania:

2RPO-WOSBB90012016EN.docx
2RPO-WOSBB90012016EN.pdf

2RPO-WOSBB90012016PL.docx
2RPO-WOSBB90012016PL.pdf

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych wkładów katalizatorów dla opracowywanej technologii selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu ze spalin kotłów energetycznych realizowanej w ramach ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 1/RPO-WO/SBB 9001/2016 w dniu 04.11.2016 roku wybrała Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej na dostawcę ww. usługi.

Zapytania ofertowe na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1  Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytania ofertowe na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych wkładów katalizatorów dla opracowywanej technologii selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu ze spalin kotłów energetycznych.

Termin składania ofert do 28.10.2016 roku, do godz. 15:00.


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe DOCX

Zapytanie oferowe PDF

Więcej informacji o Projekcie Unijnym

Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych

RPOP.01.01.00-16-0038/16

SBB ENERGY S.A. otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizacje projektu Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych.

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej technologii redukcji tlenków azotu ze spalin pochodzących z kotłów energetycznych, która umożliwi ograniczenie ich emisji do poziomu poniżej 150 mg/m3u. Technologia ta dzięki opracowaniu innowacyjnego rozwiązania wykorzystującego katalityczną redukcję NOx, stanowić ma hybrydowe uzupełnienie posiadanych już przez przedsiębiorstwo systemów redukcji tlenków azotu.

W wyniku przeprowadzonych prac opracowane zostaną zalecenia konstrukcyjno-eksploatacyjnych hybrydowej technologii obejmujące jej szczegółowe cechy i funkcje. Dodatkowo stworzone zostaną uniwersalne narzędzia inżynierskie symulujące działanie hybrydowego systemu redukcji tlenków azotu na obiektach rzeczywistych oraz wspomagające proces jej wdrożenia.

 

Wartość projektu 4 798 458,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 251 908,07 PLN