Uruchamianie i prace specjalistyczne

Uruchomienia

uruchomienia_IMG_6199.jpgSBB ENERGY S.A. oferuje kompleksowe usługi w zakresie uruchomień w systemie „pod klucz" oraz prace specjalistyczne w zespołach rozruchowych następujących obiektów:

 • Bloki energetyczne, bloki parowe opalane węglem, nadkrytyczne oraz bloki parowo-gazowe,
 • Kotły wodne oraz parowe, z paleniskiem rusztowym, pyłowe oraz fluidalne opalane paliwami kopalnianymi (węgiel, gaz, olej), odnawialnymi(biomasa leśna, rolna) oraz odzyskowe,
 • Turbogeneratory wodne, parowe oraz gazowe,
 • Instalacje odsiarczania spalin,
 • Instalacje odazotowania spalin,
 • Stacje uzdatniania wody,
 • Układy pozablokowe, instalacje biomasy, nawęglania, odpopielania,
 • Tłocznie gazu,
 • Instalacje produkcyjne w zakładach przemysłowych

Największym potencjałem naszej firmy są pracownicy, posiadający w 90% wykształcenie wyższe oraz wieloletnie doświadczenie zdobyte na wielu obiektach w kraju i zagranicą.

Prace rozruchowe są ostatnim etapem realizacji zadania, dlatego bardzo istotnym czynnikiem jest sprawne przeprowadzenie rozruchu. W zakres prac rozruchowych wchodzi:

 • koordynacja ostatniej fazy montażu,
 • wykonanie pełnej dokumentacji rozruchowej, zawierającej min.: projekt rozruchu, BIOS, harmonogram prac, program kontroli i badań, program prób,
 • „zimny rozruch" w czasie którego zostają uruchomienie oraz wykonane próby funkcjonalne systemu zasilania, obwodów pomiarowych oraz urządzeń technologicznych bez medium docelowego,
 • „gorący rozruch" obejmujący uruchomienie instalacji z medium docelowym oraz jego optymalizację, ruch regulacyjny oraz próbny.
 • szkolenie teoretyczne oraz praktyczne
 • wykonanie instrukcji eksploatacji obiektu.

Do wykonywania w/w czynności posiadamy odpowiedni sprzęt pomiarowy, analizatory drgań, analizatory spalin, mierniki oraz komunikatory elektryczne itp.

Prace specjalistyczne

 1. Pomontażowe czyszczenie chemiczne kotłów, rurociągów i zbiorników. [ zobacz więcej ]
 2. Doradztwo techniczne:
  • Nadzór nad realizacją prac rozruchowych - Inspektor nadzoru branży technologicznej, elektrycznej oraz AKPiA,
  • Prowadzenie biura budowy,
  • Weryfikacja dokumentacji rozruchowej.
 3. Przedmuchiwanie parą przegrzewaczy kotłów i rurociągów. Wykonujemy pomontażowe przedmuchiwania wewnętrznych powierzchni przegrzewaczy oraz rurociągów. Zakres prac obejmuje:
  • opracowanie technologii dmuchania,
  • wykonanie projektu technicznego instalacji tymczasowej,
  • dostawa elementów do instalacji tymczasowej - rury, armatura, tłumik hałasu, lusterka kontrolne,
  • montaż i demontaż instalacji tymczasowej,
  • wykonanie procesu dmuchania.
 4. Suszenia obmurzy (kotłów, pieców przemysłowych).
  • opracowanie technologii suszenia,
  • wykonanie projektu technicznego instalacji tymczasowej,
  • dostawa elementów do instalacji tymczasowej - palniki, instalacja olejowa,
  • montaż i demontaż instalacji tymczasowej,
  • wykonanie procesu suszenia.
 5. Wygrzewanie powłok zabezpieczających rury ekranowe parowników przed skutkami korozji niskotlenowej - szeroki zakres.