Modernizacja w energetyce i przemyśle

modernizacje_DSC_0017.jpgSBB ENERGY S.A. oferuje kompleksowe w systemie pod klucz modernizacje kotłów w celu redukcji emisji NOx w spalinach poniżej 200 mg/Nm3 – metodą pierwotną, oraz poniżej 180 mg/Nm3 - metodą pierwotną połączoną z niekatalityczną metodą redukcji NOx.

W ramach modernizacji w celu redukcji emisji poniżej 200 mg/Nm3 oferujemy:

 • Pierwotna metoda redukcji emisji NOx
 • Projektowanie wymaganych instalacji we wszystkich branżach (uzyskanie pozwolenia na budowę)
 • Realizacja wszystkich dostaw
 • Niezbędne demontaże układów będących w kolizji z nowoprojektowanymi instalacjami
 • Modernizacje rozdzielni elektrycznych na potrzeby nowych instalacji 
 • Prace montażowe na potrzeby nowej instalacji
 • Prace budowlane na potrzeby nowej instalacji
 • Uruchomienie instalacji i optymalizacja pracy kotła
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne służb ruchowych i remontowych w zakresie nowych instalacji
 • Przekazanie do eksploatacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie


W ramach modernizacji w celu redukcji emisji poniżej 180 mg/Nm3 oferujemy:

 • Pierwotna metoda redukcji emisji NOx i niekatalityczna metoda redukcji emisji NOx (wtrysk mocznika)
 • Projektowanie wymaganych instalacji we wszystkich branżach (uzyskanie pozwolenia na budowę)
 • Realizacja wszystkich dostaw
 • Niezbędne demontaże układów będących w kolizji z nowoprojektowanymi instalacjami
 • Modernizacje rozdzielni elektrycznych na potrzeby nowych instalacji
 • Prace montażowe na potrzeby nowych instalacji
 • Prace budowlane na potrzeby nowych instalacji
 • Uruchomienie instalacji i optymalizacja pracy kotła
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne służb ruchowych i remontowych w zakresie nowych instalacji
 • Przekazanie do eksploatacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie


Ponadto SBB ENERGY S.A. oferuje modernizacje kotłów w celu dostosowania do współspalnia biomasy do 100% udziału biomasy:

 • Technologia oparta na mieleniu pellet w młynach młotkowych i w mlewnikach
 • Projektowanie wymaganych instalacji we wszystkich branżach (uzyskanie pozwolenia na budowę)
 • Realizacja wszystkich dostaw
 • Niezbędne demontaże układów będących w kolizji z nowoprojektowanymi instalacjami
 • Modernizacje rozdzielni elektrycznych na potrzeby instalacji do współspalania
 • Prace montażowe na potrzeby instalacji do współspalania
 • Prace budowlane na potrzeby instalacji do współspalania
 • Uruchomienie instalacji i optymalizacja pracy kotła
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne służb ruchowych i remontowych w zakresie nowych instalacji
 • Przekazanie do eksploatacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie