Strona główna  »   Oferta  »   Laboratorium chemiczne    

Laboratorium chemiczne

Laboratorium chemiczne wykonuje badania i analizy w zakresie:

  • Badanie osadów kotłowych - rozpuszczalność, analiza jakościowa i ilościowa.
  • Badanie ubytków korozyjnych materiałów konstrukcyjnych urządzeń w środowisku kąpieli trawiących.
  • Badanie skuteczności działania inhibitorów korozji.
  • Analiza wody i pary w obiegu wodno-parowym kotłów i bloków energetycznych (istnieje możliwość wykonywania analizy w terenie).
  • Analiza popiołów.
  • Analiza właściwości jonitów.
  • Analiza chemikaliów korekcji wody.
  • Analiza stałych i ciekłych produktów procesu odsiarczania spalin.
  • Laboratorium chemiczne opracowuje technologie trawienia i chemicznego oczyszczania ciśnieniowych urządzeń energetycznych zgodnie z wymogami UDT wraz z jej uzgodnieniem zgodnie z uprawnieniami UDT.