Zaplecze techniczne i administracyjne

  • Własna siedziba firmy wraz z zapleczem administracyjnym, warsztatowym, magazynowym i laboratoryjnym. 
  • Park samochodowy: samochody osobowe, dostawcze i wózki widłowe. 
  • Urządzenia i rurociągi do wykonywania oczyszczań chemicznych kotłów i urządzeń energetycznych: zaplecze badawczo-laboratoryjne, agregaty pompowe (w tym o wydajności do 1000m3/h), zbiorniki (1 do 60 m3),rurociągi stalowe i z PHED, armaturę,
  • Sprzęt do przedmuchiwania parą przegrzewaczy kotłów i rurociągów, armatura, tłumiki hałasu. 
  • Sprzęt do wykonywania suszenia obmurzy kotłów energetycznych, pieców przemysłowych oraz innych urządzeń technologicznych: palniki olejowe, instalacje olejowe (rurociągi, węże, pompy, zbiorniki, zawory), aparatura pomiarowo-rejestrująca. 
  • Przyrządy pomiarowe wykorzystywane przy rozruchach urządzeń technologicznych. 
  • Podstawowy sprzęt do diagnostyki urządzeń i maszyn wirujących. 
  • Sprzęt do realizacji montażu mechanicznego: spawarki, podnośniki, sprzęt i urządzenia do transportu pionowego i poziomego, narzędzia mechaniczne. 
  • Pomocniczy sprzęt wykorzystywany na budowach: zaplecza kontenerowe biurowo-socjalne oraz magazynowe, środki łączności bezprzewodowej, wyposażenie w sprzęt biurowy.