Strona główna  »   Firma  »   Władze spółki    

Władze spółki

Zarząd

Ziemowit Słomczyński

Ziemowit Słomczyński

Prezes Zarządu

Artur Brzdękiewicz

Artur Brzdękiewicz

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Techniczny

Artur Bogusz

Artur Bogusz

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Finansowy

Tadeusz Witos

Tadeusz Witos

Wiceprezes Zarządu,

Robert Żmuda

Robert Żmuda

Wiceprezes Zarządu,


Rada Nadzorcza

Przemysław Furmaga

Przewodniczący Rady Nadzorczej SBB ENERGY S.A.

Jan Kurp

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotr Cieśla

Sekretarz Rady Nadzorczej


Kadra Zarządzająca

Wiesława Późniak 

Prokurent, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy

Marta Dębowska-Wilkosz

Dyrektor Personalny

Anna Mitkiewicz

Kierownik Działu BHP

Marek Gajewski

Prokurent, Dyrektor Departamentu Elektrycznego i AKPiA

Leonard Widok

Dyrektor Departamentu Uruchomień

Waldemar Węglarz

Dyrektor Departamentu Montażu Mechanicznego

Jacek Fydrych

Dyrektor Departamentu Handlowego

Sergiusz Mandrela

Dyrektor Działu Technologicznego

Marek Gajko

Dyrektor Działu Generalnego Wykonawstwa