Strona główna  »   Firma  »   Polityka jakości    

Polityka jakości

1. Kierownictwo firmy SBB ENERGY S.A. jest świadome ciążącej na nim odpowiedzialności za jakość świadczonych usług, poziom stosowanych technologii oraz ich wpływu na środowisko naturalne oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Świadomość ta jest poparta silnym i widocznym zaangażowaniem, gwarantującym zabezpieczenie niezbędnych środków do funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

2. Naszym głównym celem działania jest świadczenie usług w dziedzinach: rozruch i optymalizacja urządzeń oraz systemów energetycznych, kompleksowy rozruch bloków energetycznych, montaże i remonty konstrukcji i instalacji przemysłowych (ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej) rozruch i optymalizacja stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, procesy chemii energetycznej: oczyszczanie chemiczne i trawienie instalacji i urządzeń w energetyce i przemyśle, badania laboratoryjne umożliwiające opracowanie optymalnych technologii dla potrzeb realizowanych procesów, produkcja i montaż instalacji elektrycznych oraz AKPiA, Pod pojęciem jakości rozumiemy spełnienie wymagań, oczekiwań i życzeń klienta. Jakość wytworzonych przez nas wyrobów i usług ma podstawowe znaczenie dla przyszłości przedsiębiorstwa.

3. Najwyższym motywem naszej działalności gospodarczej są cele i zasady przedsiębiorstwa zorientowane na spełnienie oczekiwań klienta oraz jego zadowolenie: klient określa miarę jakości naszych wyrobów - jego ocena jest rozstrzygająca, budowa zaufania między klientem a naszą firmą wymaga otwartości i szczerości, nasz system jakości jest systematycznie analizowany i doskonalony, zapewniamy wysoką jakość naszych wyrobów, zapewniamy gwarancję na okres zaaprobowany przez klienta.

4. Cele i zasady te realizujemy przez: utrzymywanie wysokiego poziomu efektywności pracy przez specjalizowanie pracowników w zakresie fachowości i organizacji pracy, świadome ponoszenie odpowiedzialności przez wszystkich pracowników firmy, wdrażanie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009, szerzenie i utrwalanie świadomości jakościowej wśród pracowników.

5. Kierownictwo firmy SBB ENERGY S.A. zapewnia właściwe i wystarczające środki, w tym zasoby ludzkie, do skutecznego realizowania prezentowanej polityki zarządzania jakością. Odpowiedzialność za utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu spoczywa na Pełnomocniku Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością.