Strona główna  »   Firma    

Firma

Firma SBB ENERGY S.A. dawniej Remak-Rozruch S.A. została założona w 1992 roku. Na początku swojego istnienia podstawowym zakresem działalności firmy był rozruch mechaniczny i technologiczny urządzeń oraz instalacji energetyki cieplnej. Ta forma działalności, dzisiaj jako jedna z kilku jest nadal kontynuowana i rozwijana.

W 1998 ze środków własnych przedsiębiorstwa zakupiono budynek biurowo administracyjny wraz z przyległymi budynkami warsztatowo-magazynowymi oraz działką przemysłową w Opolu,
przy ul. Łowickiej 1
.

W 2000 roku na mocy decyzji podjętej przez wspólników nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną.

W maju 2003 roku Departament Certyfikacji Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie przeprowadził audyt sprawdzająco - certyfikujący, w wyniku którego, firma otrzymała certyfikat ISO 9001:2000.

W 2003 roku rozpoczęto na większą skalę działalność w zakresie dostaw, prefabrykacji i montażu obiektowych systemów elektrycznych oraz automatyki.

W 2005 roku rozpoczęto świadczenie usług w zakresie montaży, remontów i modernizacji urządzeń oraz  instalacji energetycznych.

W styczniu 2007 roku wskutek reorganizacji Spółki, wyodrębniono Pion Montażu Mechanicznego, Pion Montażu Systemów Elektrycznych i AKPiA, oraz Pion Rozruchu. Pociągnęło to za sobą konieczność uzupełnienia posiadanych przez firmę uprawnień dozorowych oraz wyposażenie firmy w podstawowy i specjalistyczny sprzęt montażowy.

W 2008 roku rozpoczęto na szeroką skalę realizację projektów modernizacyjnych "pod klucz". Obszary działań koncentrowały się na redukcji tlenków azotu, przystosowania kotłów węglowych i gazowych do współspalania i spalania biomasy, oraz ochrona powierzchni ogrzewalnych kotłów przed skutkami korozji niskotlenowej.

W 2009 roku zrealizowano szereg kontraktów rozruchowych i montażowych na terenie Anglii, poczyniono przygotowania do podjęcia budowy instalacji składowania i przygotowania biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach.

W 2010 roku firma kontynuowała realizację dużych wielobranżowych kontraktów "pod klucz". Ponadto, celem podniesienia jakości świadczonych usług, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, firma uzyskała Certyfikat Bezpieczeństwa SCC.

Rok 2013 przyniósł wiele zmian, między innymi SBB ENERGY S.A. dawniej Remak-Rozruch S.A.  kupił spółkę Nalco Mobotec Polska sp. z o.o., której nazwa zmieniona została na RRTec sp. z o.o. Tym samym SBB ENERGY S.A.  uzyskał wyłączne prawo do stosowania unikatowych technologii redukcji tlenków azotu metodami pierwotnymi oraz wtórnymi SNCR na terenie zarówno Polski jak i 22 innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2014 roku spółka SBB Investments Sp. o.o., której właścicielem jest obecny Zarząd SBB ENERGY S.A dawniej Remak-Rozruch S.A. oraz spółka J.T.C S.A stała się jedynym akcjonariuszem SBB ENERGY S.A dawniej Remak-Rozruch S.A.

3 listopada 2015 minął rok od funkcjonowania spółki pod nową nazwą, którą rynek bardzo pozytywnie przyjął. Równocześnie podpisane zostały kolejne duże kontrakty, a mianowicie: wykonanie instalacji odazotowania spalin dla bloków energetycznych elektrociepłowni ECII Karolin w Poznaniu, wykonanie instalacji DeNOx dla dwóch kotłów K6 i K7 w Elektrociepłowni Gdynia oraz budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin kotłów OP-140 nr 6 i 7 w Elektrociepłowni Będzin.