/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Zapytanie ofertowe nr 8/POIR/SBB 9002/2017 - SBB ENERGY S.A.

Zapytanie ofertowe nr 8/POIR/SBB 9002/2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 8/POIR/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na zakup wentylatora spalin. Termin składania ofert upływa 31.07.2017.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .