/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Zapytanie ofertowe nr 3/POIR/SBB/9002/2016 - SBB ENERGY S.A.

Zapytanie ofertowe nr 3/POIR/SBB/9002/2016

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 3/POIR/SBB 9002/2016 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę wentylatora spalin wraz silnikiem i falownikiem do budowy instalacji pilotażowej.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .