/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Ogłoszenie o wyborze dostawcy - SBB ENERGY S.A.

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę klap na kanały spalin do budowy instalacji pilotażowej, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 5/POIR/SBB/9002/2016 w dniu 23-03-2017 roku wybrała dostawcę – firmę Multivalve Sp. z o.o., ul. Eiffel’a 6, 44-109 Gliwice

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .