/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Ogłoszenie o wyborze dostawcy - SBB ENERGY S.A.

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę wentylatora spalin, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY  S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 8/POIR/SBB 9002/2017w dniu 02-08-2017 roku wybrano dostawcę – Grupa Pulsar Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26-28.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .