/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Informujemy o zmianie treści zapytania nr 4/POIR/SBB 9002/2017 - SBB ENERGY S.A.

Informujemy o zmianie treści zapytania nr 4/POIR/SBB 9002/2017

Informujemy o zmianie treści zapytania nr 4/POIR/SBB 9002/2017 w punkcie nr 3 Kryteria oceny ofert, część dotycząca kryterium obligatoryjnego nr 3 Gwarancja.

Stare brzmienie:

3. Kryterium obligatoryjne GWARANCJA (20 pkt) Pc=(Gmax/Gc)x20, gdzie: Pc ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium gwarancja, Gmax najdłuższy okres gwarancji (liczony w miesiącach) spośród wszystkich badanych ofert, Tc okres gwarancji oferty badanej. Przedmiotem oceny będzie okres gwarancji.

Nowe brzmienie:

3. Kryterium obligatoryjne GWARANCJA (20 pkt) Pc=(Gc/Gmax)x20, gdzie: Pc ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium gwarancja, Gmax najdłuższy okres gwarancji (liczony w miesiącach) spośród wszystkich badanych ofert, Gc okres gwarancji oferty badanej. Przedmiotem oceny będzie okres gwarancji.

Pozostała treść zapytania nr 4/POIR/SBB 9002/2017, w tym termin złożenia oferty, pozostaje bez zmian.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .