Odbiór Końcowy etapu projektu „Redukcja emisji NOx poniżej 150 mg/Nm3 na blokach nr 1, 2, 4 w PGE Oddział Elektrownia Opole”.

Z przyjemnością informujemy o Odbiorze Końcowym etapu projektu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Redukcja emisji NOx poniżej 150 mg/Nm3 na blokach nr 1, 2, 4 w PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole”.

Etap projektu obejmował rozbudowę istniejącej na bloku nr 2 instalacji odazotowania spalin w celu obniżenia wartości emisji NOx z obecnego poziomu 200 mg/Nm3 do poziomu poniżej 150 mg/Nm3
w celu spełnienia nowych wymagań emisyjnych zawartych w konkluzji BAT, a tym samym zapewnienia dalszej możliwości eksploatacji kotła K2.

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • Zabudowę nowych wtrysków deNOx
 • Instalację powietrza transportowego
 • Instalację wtrysku mocznika i wody płucznej
 • Instalację sprężonego powietrza osłonowego
 • Instalację sprężonego powietrza AKPiA
 • Modernizację części ciśnieniowej (przegrzewacz)
 • Modernizację części paleniskowej (dysze powietrza wtórnego)
 • Unieczynnienie instalacji palników biomasowych
 • Instalację dodatkowego pomiaru ulotu amoniaku w spalinach
 • Zabezpieczenie ścian membranowych kotła powłoką antykorozyjną
 • Część konstrukcyjną
 • Część elektryczną oraz AKPiA
 • Zmiany w systemie DCS

Dodatkowo zadanie przewidywało wykonanie kompleksowych prac projektowych, montażowych
oraz rozruchowych, w tym:

 • Dokumentację projektową w oparciu o technologię SBB ENERGY
 • Dostawy materiałów oraz urządzeń
 • Prace montażowe we wszystkich branżach
 • Wykonanie kompleksowego rozruchu oraz optymalizacji
 • Przekazanie do eksploatacji

Wszystkim zaangażowanym w realizacje i koordynacje projektu serdecznie gratulujemy.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .