Nowatorska technologia SBB ENERGY SA wchodzi na rynek energetyczny.

SBB ENERGY SA w ramach prac badawczo – rozwojowych opracowała rozwiązanie odpowiadające na ostatnie wyzwania konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji NOx.

Projekt pt. „Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych (HDS)” realizowany przez SBB ENERGY SA przy współudziale Politechniki Śląskiej w latach 2017-2019, przyczynił się do opracowania nowatorskiej technologii redukcji tlenków azotu ze spalin, umożliwiającej ograniczenie ich emisji do poziomu poniżej 150 mg/m3, bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych.

Wielopłaszczyznowe podejście do problemu pozwoliło firmie SBB ENERGY SA otrzymać rozwiązanie nie tylko efektywne kosztowo i odpowiadające na ostatnie wyzwania wymogów środowiskowych ale również ograniczające wpływ wykorzystywania amoniaku na uboczne produkty spalania.

Dziś technologia HDS będąca gotowym produktem komercyjnym stanowi nową pozycję w portfolio firmy SBB ENERGY SA, a jej pierwsze zastosowanie w pełnej skali zrealizowane zostanie w elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.

Zadanie obejmie implementację hybrydowego systemu redukcji tlenków azotu poprzez zabudowę warstwy katalitycznej w wirnikach obrotowych podgrzewaczy powietrza kotłów OP130 K1 i K2 w łódzkiej Elektrociepłowni nr 3 oraz został on przewidziany do realizacji na lata 2020-2023.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .