/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Komunikat z dnia 19.02.2020 - SBB ENERGY S.A.

Komunikat z dnia 19.02.2020

W dniu 19 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS w zakresie danych podstawowych spółki SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu, ujawniając e-mail spółki: biuro@sbbenergy.pl  oraz adres strony internetowej: www.sbbenergy.pl

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .