/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Komunikat z dnia 03.06.2024 - SBB ENERGY S.A.

Komunikat z dnia 03.06.2024

Zarząd SBB ENERGY S.A. („Spółka’) z siedzibą w Opolu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się 18.06.2024 roku o godz.12:00 w siedzibie Spółki w Opolu przy ul. Łowickiej 1, z porządkiem obrad przedstawionym w załączniku nr 1.”

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .