Instalacja Odazotowania Spalin w CEZ Skawina

Z przyjemnością informujemy, o odbiorze końcowym Projektu pod nazwą „Instalacja Odazotowania Spalin w CEZ Skawina”.

W ramach Projektu zostały zbudowane dwie niezależne instalacji katalitycznego odazotowania spalin w konfiguracji Tail End wraz z węzłem rozładunku oraz magazynowania reagenta. Instalacje zapewniają obniżenie emisji NOx w spalinach do poziomu poniżej 150mg/Nm³ dla potrzeb jednego kotła OP-230 oraz czterech kotłów OP-210M.

Ponadto instalacja została wyposażona w unikalny system podgrzewu spalin za pomocą pary oraz system odzysku ciepła ze spalin po procesowych i wykorzystanie go do podgrzewu wody ciepłowniczej.

Projekt był realizowany w oparciu o własne „know how” w formule „pod klucz” co oznacza, że w zakresie prac było wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, prac montażowych, rozruchu oraz optymalizacji.

Wszystkim zaangażowanym w realizacje i koordynacje kontraktu serdecznie gratulujemy.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .