Technologie odazotowania spalin

Technologia de-NOx – Technologia redukcji tlenków azotu

Redukcja emisji tlenków azotu: optymalizacja procesu spalania, metody pierwotne, wtórne niekatalityczne SNCR oraz wtórne katalityczne SCR Obszary działań obejmują redukcję tlenków azotu oraz przystosowanie kotłów opalanych paliwami stałymi do współspalania i spalania biomasy. System spalania objętościowego oferuje rozwiązania najnowszej generacji w zakresie optymalizacji procesów spalania wpisując się w szeroko rozumiane metody pierwotne. Przy pomocy asymetrycznie rozmieszczonych w komorze spalania dysz powietrza wtórnego, spaliny wprowadzane są w silny ruch rotacyjny. Ruch rotacyjny intensyfikuje proces mieszania i zapobiega rozwarstwieniu przepływu. Doskonałe wymieszanie prowadzi do równomiernego rozkładu temperatury w komorze spalania. Technologia zapewnia optymalne warunki spalania w całej objętości komory paleniskowej i umożliwia:

 • redukcję NOx bez użycia dodatkowych reagentów,
 • efektywną optymalizację procesu spalania,
 • redukcję CO2.

System SNCR

Wentylator układu SNCR poprawia dystrybucję reagenta ( mocznika lub wody amoniakalnej) w komorze spalania oraz umożliwia precyzyjniejsze kontrolowanie reakcji zachodzących w kotle.

Stacja rozcieńczająca

Stacja jest odpowiedzialna za pobór wody i mocznika ze zbiorników dziennych, kontrolę stężeń oraz przetransportowanie odpowiednio stężonego reagenta do stacji dystrybucji. Elementami instalacji są pompy odpowiedzialne za transport wody i mocznika. Do transportu mocznika jest przeznaczona pompa wyporowa z przemiennikiem częstotliwości, natomiast do transportu wody służy pompa odśrodkowa również wyposażona w falownik. Przepływ i gęstość rozcieńczonego mocznika są mierzona przez wieloparametrowy przepływomierz masowy Coriolisa, który znajduje się za mieszalnikiem statycznym.

Stacja transferu i recyrkulacji mocznika

Wielostopniowa pompa odśrodkowa, której zadaniem jest szybko dostarczyć mocznik do zbiornika dziennego. Urządzenie odpowiada również za utrzymanie mocznika w ciągłym ruchu i w odpowiednio wysokiej temperaturze, aby zapobiec jego krystalizacji. Źródłem ciepła w instalacji może być zarówno para jak i prąd elektryczny. Stacja jest wyposażona w podwójny zestaw pomp i grzałek.

Zbiorniki dzienne

Zbiorniki dzienne służą do krótkoterminowego przechowywania mocznika oraz wody dla stacji rozcieńczającej. Dzienny zbiornik mocznika zmniejsza zapotrzebowanie na ciągłą recyrkulację mocznika. Zbiorniki są rozdzielone, aby wyeliminować potencjalne zanieczyszczenie wody mocznikiem.

Stacja dystrybucji

Stacja doprowadza mocznik o stężeniu 10-20% do urządzeń wtryskowych, zainstalowanych na kotle. Jedna stacja obsługuje do czterech wtrysków

Urządzenia wtryskowe

Urządzenia wtryskowe mocznika są odpowiedzialne za wtrysk roztworu mocznika do wnętrza komory spalania. Ich konstrukcja została opracowana na podstawie bogatego doświadczenia i badań co wpłynęło na poprawienie redukcji NOx oraz zmniejszenie zużycia mocznika.

Zbiornik magazynowy mocznika

Zaizolowany, wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym zbiornik służący do magazynowania mocznika. Wielkość zbiornika jest określana indywidualnie dla każdej instalacji.

metoda wtórna SNCR

Metody wtórne niekatalityczne SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) – drugi stopień redukcji emisji tlenków azotu, w którym tlenki azotu redukowane są za pomocą związków chemicznych będących pochodną amoniaku. Wykorzystywana jest reakcja amoniaku z tlenkami azotu, w efekcie której tworzy się azot oraz woda. Reakcja przebiega efektywnie w ściśle określonej temperaturze. Optymalne wykorzystanie reagenta w procesie spalania zapewniają równolegle zastosowane metody pierwotne, wywołując turbulentne mieszanie powietrza dopalającego wraz ze spalinami oraz wprowadzonym reagentem w komorze paleniskowej. Wtrysk reagenta w osłonie dodatkowego powietrza nośnego pozwala na ograniczenie zużycia sorbentu w porównaniu do tradycyjnych systemów SNCR. Redukcja NOx>30%, w połączeniu z metodami pierwotnymi może sięgać nawet >80%. Zastosowanie odpowiednich dysz układu SNCR zapewnia ograniczenie poziomu ulotu amoniaku w spalinach. Umożliwia to niepogarszanie parametrów jakościowych popiołu lotnego i dennego.

SCR

Technologie redukcji tlenków azotu metodą wtórną katalityczną SCR:

 • Redukcja tlenków i dwutlenków azotu w fazie gazowej
 • Wysoka sprawność redukcji NOx przy niewielkim ulocie amoniaku (NH3)
 • Niższa konsumpcja reagenta w porównaniu do metod niekatalitycznych
 • Szerokie zastosowanie w odniesieniu do procesu, paliwa i temperatury spalin

– TAIL-END

– HIGH- DUST

– HIBRID

Technologia HDS

Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych. Dlaczego ta technologia? Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych posiada następujące zalety: 

 • nie pociąga za sobą wysokich nakładów inwestycyjnych, 
 • brak konieczności głębokiego ingerowania w istniejącą w obiekcie infrastrukturę, 
 • nie wymaga dodatkowych procedur eksploatacyjnych ,
 • stosowanie SNCR oraz koszy katalitycznych pozwala na osiągnięcie nowych limitów emisji, 
 • zmniejsza ryzyko wytrącania ABS,
 • zmniejsza ulot amoniaku, umożliwiając dotrzymanie limitów jego emisji w spalinach oraz zachowanie wartości handlowych ubocznych produktów spalania.
Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .