Komunikat z dnia 03.09.2020

Zarząd spółki SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Łowickiej 1 („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019… Read More

Komunikat z dnia 12.08.2020

Zarząd spółki SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Łowickiej 1 („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019… Read More

Instalacja Odazotowania Spalin w CEZ Skawina

Z przyjemnością informujemy, o odbiorze końcowym Projektu pod nazwą „Instalacja Odazotowania Spalin w CEZ Skawina”. W ramach Projektu zostały zbudowane dwie niezależne instalacji katalitycznego odazotowania… Read More

Komunikat z dnia 23.07.2020

Zarząd spółki SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Łowickiej 1 („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019… Read More

Komunikat z dnia 16.05.2020

Zarząd SBB ENERGY S.A. („Spółka’) z siedzibą w Opolu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się 29 czerwca 2020 roku o godz. Read More

Komunikat z dnia 19.02.2020

W dniu 19 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS w zakresie danych… Read More

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .