Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Kamień węgielny

2018-03-07

Miło nam poinformować, że w dniu 2.3.2018 odbyła się uroczystość wmurowania kamieni węgielnych pod proekologiczną inwestycję prowadzoną przez SBB ENERGY S.A. w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Przedmiotem zadania jest wybudowanie przez SBB ENERGY S.A. w formule „pod klucz” obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie i optymalizację oraz przekazanie do eksploatacji kompletnej nowoczesnej instalacji katalitycznej redukcji tlenków azotu w spalinach dla Kotłów typu OP-230 nr 3 i 4 w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, każdy o wydajności 230 Mg/h pary, opalanych węglem kamiennym. Inwestycja ma na celu czterokrotną redukcję NOx, spełniając tym samym rygorystyczne unijne wymagania środowiskowe, które będą obowiązywać od 2021 roku. Całemu zespołowi koordynującemu projekt życzymy powodzenia i terminowej realizacji.

Akcja charytatywna SBB ENERGY S.A.

2018-02-20

Za nami kolejna akcja charytatywna na rzecz Domu Samotnej Matki – Monar Markot Zopowy. Mamy nadzieję, że zebrane dary pomogą mieszkańcom stowarzyszenia choć na chwilę oderwać się od problemów dnia codziennego. Dziękujemy załodze SBB ENERGY za okazane serce i zaangażowanie w akcję! Pamiętajmy dobro powraca!

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2017-12-20

W związku z zakończeniem zbierania ofert na wsparcie merytoryczne w zakresie modelowania oraz sterowania przebiegiem procesów energetycznego spalania węgla na etapie: • przygotowania i podawania paliwa, • spalania paliwa w kotłach energetycznych, umożliwiające realizację wieloaspektowego procesu uzdatniania Minerałów Antropogenicznych (MA), w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 "Sektorowe programy B+R", firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/POIR/SBB 9004/2017 w dniu 20-12-2017 roku wybrała dostawcę - Politechnika Częstochowska, ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa.