Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Zapytanie ofertowe: Nowo realizowany projekt

2017-12-07

W związku z planowaną realizacją projektu pt. Niskoemisyjne procesy uzdatniania minerałów antropogenicznych w gospodarce obiegu zamkniętego w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 "Sektorowe programy B+R", zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 1/POIR/SBB 9004/2017 na przedstawienie oferty cenowej na wsparcie merytoryczne w zakresie modelowania oraz sterowania przebiegiem procesów energetycznego spalania węgla na etapie:

•             przygotowania i podawania paliwa,

•             spalania paliwa w kotłach energetycznych,

umożliwiające realizację wieloaspektowego procesu uzdatniania Minerałów Antropogenicznych (MA).

Dodatkowe informacje w załączeniu.

Termin i sposób składania ofert od dnia 07.12.2017 do dnia 15.12.2017 w formie elektronicznej na adres l.lelek@sbbenergy.com

Zapytanie_ofertowe_nr_1_POIR_SBB_209004_2017.pdf

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowych_i_kapitalowych.pdf

Zalacznik_nr_1_Wzor_oferty_1_POIR_SBB_9004_2017.docx

XXIV Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki

2017-10-31

Z przyjemnością informujemy, że SBB ENERGY S.A. było partnerem XXIV Międzynarodowej Konferencji Popioły z Energetyki, która odbyła się w dniach 25-27.10.2017 w Sopocie. Konferencję zorganizowała  Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania, a dedykowana była do przedstawicieli kadry zarządzającej i technicznej reprezentujących przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze, firm związanych z branżą UPS oraz ośrodków naukowych i badawczych.

Głównym celem Konferencji było propagowanie nauki i wiedzy z zakresu branży UPS, promowanie idei Gospodarki w Obiegu Zamkniętym oraz wymiana doświadczeń i wzmacnianie współpracy nauki i przemysłu.

Dyrektor Departamentu Rozwoju SBB ENERGY SA – Robert Żmuda przedstawił prezentację: „Analiza porównawcza technologii odazotowania spalin metodą SNCR i SCR Tail-End dla CEZ Skawina S.A.” – dzieląc się doświadczeniami z realizacji oraz ukazując wkład  naszej spółki w rozwój polskiej energetyki.

Podczas uroczystej gali, SBB ENERGY S.A. zostało laureatem Polskiej Nagrody Popiołowej „FENIKS 2017” za projekt: „Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci”.

I Kongres Innowacji w Energetyce

2017-10-30

W dniu 26.10.2017, w Warszawie odbył się I Kongres Innowacji w Energetyce organizowany przez IGEOS. Głównym założeniem tego wydarzenia było ukazanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych w energetyce oraz stworzenie platformy dyskusyjnej mającej na celu ułatwienie przenikania się sfery nauki i biznesu.

SBB ENERGY S.A., jako partner Kongresu, swój wkład w rozwój innowacyjności w energetyce przedstawił za pomocą audiowizualnej prezentacji o realizowanych obecnie projektach badawczych: „Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych” oraz „Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysokoefektywnych komponentów polimerowych – HYBREM”.

Prezentacja SBB ENERGY S.A. - Projekty Badawcze

Pierwszy z nich dofinansowany jest przez UE w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014 – 2020, drugi w ramach programu inteligentny rozwój na lata 2014-2020. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia prezentacji. Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie miało charakter cykliczny, a całe środowisko zyska tym samym kolejną możliwość wymiany doświadczeń na polu nieustannie rozwijającej się dziedziny jaką jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce.

zdjęcie dzięki uprzejmości IGEiOS