Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

KOCIOŁ K5 I K6 W TUROWIE PRZEKAZANY DO EKSPLOATACJI

2015-12-07

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym w ramach kontraktu „Dostawa i montaż instalacji do ograniczania emisji tlenków azotu na blokach 4, 5, 6 w Elektrowni Turów” został podpisany protokół przekazujący kocioł K5 i K6 do eksploatacji. 
Kocioł K4 jest w trakcie Ruchu Próbnego, a przekazanie do eksploatacji, a tym samym zamknięcie projektu planowane jest na 21 grudnia 2015 roku.

SBB ENERGY ORAZ VEOLIA ENERGIA POZNAŃ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI PODPISAŁY UMOWĘ NA WYKONANIE INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN

2015-11-30

24 listopada br Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni oraz firma SBB ENERGY podpisały umowę na wykonanie instalacji odazotowania spalin dla bloków energetycznych elektrociepłowni ECII Karolin w Poznaniu. Inwestycje dla wszystkich 3 bloków energetycznych na Karolinie zostały zaplanowane na lata 2016 – 2018. Mają na celu dostosowanie poziomu emisji tlenków azotu (NOx) do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji przemysłowych- IED (Industrial Emissions Directive). Generalnym wykonawcą i dostawcą technologii jest wyłoniona w przetargu polska firma SBB ENERGY (dawniej Remak-Rozruch SA). Dzięki zastosowaniu przez nią technologii SNCR (metoda niekataliczna oczyszczania spalin) poziom emisji NOxw ECII zostanie zredukowany do wielkości 180 mg/Nm3, poniżej wymogów dyrektywy, która zakłada poziom emisji 200 mg/ Nm3. Zastosowana metoda daje możliwość również późniejszej redukcji wielkości emisji tlenków azotu poniżej wielkości 150 mg/ Nm3, po dobudowaniu części katalitycznej.

- Bardzo się cieszę z wyboru SBB ENERGY, jako wykonawcy naszej inwestycji. Ich 20 –letnie doświadczenie w sektorze energetycznym przy realizacji skomplikowanych procesów technologicznych daje nam gwarancję przeprowadzenia bardzo istotnej dla naszej elektrociepłowni zmiany technologicznej w zakładanych harmonogramach, bez uszczerbku dla bieżącej produkcji energii w źródle – mówi Jan Pic, Członek Zarządu Veolii Energii Poznań ZEC, Dyrektor ds. Technicznych.

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyła Veolia wybierając naszą ofertę. Udowodnimy, że jesteśmy godnym zaufania partnerem, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań kontraktowych zarówno w sferze technologii, jak i jakości i terminowości prac. Doświadczenie zebrane podczas dotychczasowych realizacji tego typu projektów na innych obiektach pozwala nam zapewnić spełnienie oczekiwań klienta. – komentuje Artur Brzdękiewicz, Wiceprezes Zarządu SBB ENERGY, Dyrektor ds. Technicznych.

Koszt inwestycji to ok 80 milionów złotych, jej efekty to przede wszystkim kolejna już poprawa, po instalacji odsiarczania spalin oraz kotle spalającym biomasę, jakości powietrza dla aglomeracji poznańskiej.

ROZSTRZYGNIĘCIE RANKINGU LIDERA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO 2015

2015-11-27

24 listopada 2015 został rozstrzygnięty konkurs i ogłoszony ranking „Lidera Bezpieczeństwa Technicznego” 2015. Do finału zakwalifikowały się firmy, które uzyskały najwyższe oceny we wszystkich kryteriach rankingu, w tym nasza Spółka. Ogólnopolski ranking Lider Bezpieczeństwa Technicznego to inicjatywa UDT honorująca przedsiębiorstwa wyróżniające się w skali kraju wysokim standardem bezpieczeństwa technicznego, innowacyjnością oraz wkładem w rozwój gospodarczy Polski. Zwycięzcami rankingu zostały między innymi firmy: KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów”, REMY Sp. z o.o., Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA, a w sumie tytuł Lidera Bezpieczeństwa uzyskało 7 przedsiębiorstw.