Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

PROJEKT - CHVALETICE

2015-11-20

W dniu 20 listopada 2015 w Brnie podpisana została umowa pomiędzy SBB ENERGY, a firmą KRÁLOVOPOLSKÁ RIA obejmująca wykonanie instalacji DeNOx dla dwóch kotłów  K3 i K4 w Elektrowni Chvaletice w Czechach. Zakończenie prac planowane jest na listopad 2016.

PRZED NAMI KOLEJNY DUŻY WIELOBRANŻOWY PROJEKT

2015-11-06

W dniu 6 listopada 2015 roku w Warszawie podpisana została umowa pomiędzy SBB ENERGY SA a EDF Polska SA, obejmująca wykonanie instalacji DeNOx dla dwóch kotłów K6 i K7 w Elektrociepłowni Gdynia.  Kontrakt jest wielobranżowy, uwzględniający zmiany i optymalizację spalania w kotłach.

Głównym celem jest dostosowanie kotłów K6 i K7 do spełnienia wymogów w zakresie emisji NOx z wykorzystaniem metod pierwotnych i wtórnych niekatalitycznych SNCR.

 

Projekt jest rozłożony na dwa etapy, realizacja kotła K7 odbędzie się w 2016 roku a kotła K6 w roku 2017.

PROTOKÓŁ PRZEKAZUJĄCY KOCIOŁ K1 W ELEKTROWNI PĄTNÓW DO EKSPLOATACJI PODPISANY

2015-09-22

W dniu dzisiejszym w ramach kontraktu „Modernizacja pod klucz kotła K-1 i kotła K-2 w Elektrowni Pątnów wraz z budową dla tych kotłów instalacji ograniczających emisję NOx” został podpisany protokół przekazujący kocioł K1 do eksploatacji. 
Zasadnicza część rewitalizacji kotła obejmowała konstrukcję wsporczą kotła jak i wymianę większości elementów ciśnieniowych. Kocioł został wyposażony w nowe palniki rozpałkowe, główne palniki pyłowe, ruszt dopalający oraz układy deNOx . Rewitalizacji zostały poddane również walczaki oraz wszystkie urządzenia pomocnicze i instalacje okołokotłowe. 
Równolegle prowadzona rewitalizacja kotła K2 zbliża się również ku końcowi. Kocioł rozpoczyna Ruch Regulacyjny, a przekazanie do eksploatacji, a tym samym zamknięcie projektu planowane jest na 22 grudnia 2015 roku.