Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

SBB ENERGY S.A. podpisało umowę na modernizację trzech kotłów BP – 1150 w Elektowni Opole

2018-06-13

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12.06.2018r. została podpisana umowa pomiędzy PGE GiEK.SA Oddział Elektrownia Opole a SBB ENERGY S.A. na modernizację trzech kotłów BP-1150, której celem jest obniżenie emisji tlenków azotu NOx poniżej 150 mg/Nm3. Po zakończeniu wspomnianej modernizacji do roku 2021 Elektrownia Opole będzie spełniała wymogi BREF / BAT w zakresie emisji tlenków azotu NOx nałożone przez Unię Europejską.

Modernizacja zostanie przeprowadzona w technologii niekatalitycznej przy zastosowaniu metody pierwotnej oraz wtórnej niekatalitycznej, która została wybrana przez Inwestora jako najbardziej ekonomiczna i optymalna dla kotłów BP-1150 opalanych węglem kamiennym.

Wybór tej technologii poprzedzony został wykonaną pomyślnie w 2017 roku modernizacją pilotażową na kotle nr 3 w Elektrowni Opole.

Przeprowadzone  po tej modernizacji Pomiary Gwarancyjne na kotle nr 3 potwierdziły spełnienie zapisów kontraktu tj. utrzymywanie w sposób ciągły emisji tlenków azotu NOx poniżej 150 mg/Nm3 przy zastosowaniu tej technologii.

Całemu zespołowi koordynującemu aktualny kontrakt życzymy powodzenia i pomyślnej realizacji projektu.

Kamień węgielny

2018-03-07

Miło nam poinformować, że w dniu 2.3.2018 odbyła się uroczystość wmurowania kamieni węgielnych pod proekologiczną inwestycję prowadzoną przez SBB ENERGY S.A. w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Przedmiotem zadania jest wybudowanie przez SBB ENERGY S.A. w formule „pod klucz” obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie i optymalizację oraz przekazanie do eksploatacji kompletnej nowoczesnej instalacji katalitycznej redukcji tlenków azotu w spalinach dla Kotłów typu OP-230 nr 3 i 4 w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, każdy o wydajności 230 Mg/h pary, opalanych węglem kamiennym. Inwestycja ma na celu czterokrotną redukcję NOx, spełniając tym samym rygorystyczne unijne wymagania środowiskowe, które będą obowiązywać od 2021 roku. Całemu zespołowi koordynującemu projekt życzymy powodzenia i terminowej realizacji.

Akcja charytatywna SBB ENERGY S.A.

2018-02-20

Za nami kolejna akcja charytatywna na rzecz Domu Samotnej Matki – Monar Markot Zopowy. Mamy nadzieję, że zebrane dary pomogą mieszkańcom stowarzyszenia choć na chwilę oderwać się od problemów dnia codziennego. Dziękujemy załodze SBB ENERGY za okazane serce i zaangażowanie w akcję! Pamiętajmy dobro powraca!