Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

CERTYFIKAT SOLIDNA FIRMA 2015

2016-02-08

Z przyjemnością informujemy , że w piątek, 5 lutego nasza Spółka otrzymała nagrodę oraz Certyfikat Solidna Firma, który jest gospodarczo-konsumenckim wyróżnieniem dla firm poświadczającym rzetelność i wiarygodność przedsiębiorstwa.  W programie wzięliśmy udział już dziesiąty raz.

Głównymi kryteriami oceniania i weryfikacji naszej spółki było: 
• terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
• terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
• brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
• przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
• przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

ZŁOTE SERDUSZKO WOŚP DLA SBB ENERGY

2016-01-11

Wczoraj, podczas 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzięliśmy udział w licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami są serduszka wykonane ze złota otrzymanego w czasie poprzedniego Finału.
„Jesteśmy dumni z otrzymania Złotego Serduszka. Niesienie pomocy zawsze cieszy, tym bardziej w tak szczytnym celu jakim jest coroczna zbiórka WOŚP” – komentuje Prezes Zarządu SBB ENERGY Ziemowit Słomczyński.

PROTOKOŁ PRZEKAZANIA KOTŁA K2 ELEKTROWNI PĄTNÓW DO EKSPLOATACJI PODPISANY

2016-01-05

Zgodnie z planem, w okresie przedświątecznym czyli 22.12.2015 został zakończony kolejny, istotny etap kontraktu „Modernizacja pod klucz kotła K-1 i kotła K-2 w Elektrowni Pątnów wraz z budową dla tych kotłów instalacji ograniczających emisję NOx” jakim było podpisanie protokołu przekazania kotła K2 do eksploatacji. 

Zakres rewitalizacji tego kotła był niemal identyczny jak dla kotła K1 i obejmował naprawę/wymianę konstrukcji wsporczą kotła oraz wymianę większości elementów ciśnieniowych. Ponadto kocioł został wyposażony w nowe palniki rozpałkowe, główne palniki pyłowe, ruszt dopalający oraz układy deNOx. Rewitalizacji zostały poddane również walczaki oraz wszystkie urządzenia pomocnicze i instalacje okołokotłowe. 
Na dzień dzisiejszy pozostały do wykonania uzupełniające prace optymalizacyjne kotłów K1 i K2 tak aby do końca czerwca 2016 zakończyć pomiary gwarancyjne obu kotłów.