Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Zapytania ofertowe na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych

2016-09-16

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1  Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytania ofertowe na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych wkładów katalizatorów dla opracowywanej technologii selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu ze spalin kotłów energetycznych.

Termin składania ofert do 28.10.2016 roku, do godz. 15:00.


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe DOCX

Zapytanie oferowe PDF

Więcej informacji o Projekcie Unijnym

CERTYFIKAT SOLIDNA FIRMA 2015

2016-02-08

Z przyjemnością informujemy , że w piątek, 5 lutego nasza Spółka otrzymała nagrodę oraz Certyfikat Solidna Firma, który jest gospodarczo-konsumenckim wyróżnieniem dla firm poświadczającym rzetelność i wiarygodność przedsiębiorstwa.  W programie wzięliśmy udział już dziesiąty raz.

Głównymi kryteriami oceniania i weryfikacji naszej spółki było: 
• terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
• terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
• brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
• przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
• przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

ZŁOTE SERDUSZKO WOŚP DLA SBB ENERGY

2016-01-11

Wczoraj, podczas 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzięliśmy udział w licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami są serduszka wykonane ze złota otrzymanego w czasie poprzedniego Finału.
„Jesteśmy dumni z otrzymania Złotego Serduszka. Niesienie pomocy zawsze cieszy, tym bardziej w tak szczytnym celu jakim jest coroczna zbiórka WOŚP” – komentuje Prezes Zarządu SBB ENERGY Ziemowit Słomczyński.