Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Anulowanie zapytania 2/RPO-WO/SBB 9001/2016

2016-11-28
Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 2/RPO-WO/SBB 9001/2016 na zakup anglojęzycznej lub polskojęzycznej licencji programu Thermoflex lub równoważnego zostało anulowane.

Zapytania ofertowe nr 3/RPO-WO/SBB 9001/2016

2016-11-10

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1  Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytania ofertowe nr 3/RPO-WO/SBB 9001/2016 na zakup licencji programu Ansys Fluent lub równoważnego.

Termin składania ofert do 21.11.2016 roku do godz.15:00.


Pobierz pliki:

3RPO-WOSBB90012016.docx

3RPO-WOSBB90012016.pdf

Zapytania ofertowe nr 4/RPO-WO/SBB 9001/2016

2016-11-10

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1  Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytania ofertowe nr 4/RPO-WO/SBB 9001/2016 na zakup stacji roboczej.

Termin składania ofert do 21.11.2016 roku do godz.15:00.

Pobierz pliki:

4RPO-WOSBB90012016.docx

4RPO-WOSBB90012016.pdf