Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/SBB/9002/2016

2016-12-07

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 1/POIR/SBB 9002/2016 na przedstawienie oferty cenowej na wsparcie merytoryczne na etapie projektowania instalacji pilotowej oraz doradztwo w zakresie budowy i implementacji modelu matematycznego pozwalającego na modelowanie procesu redukcji rtęci ze spalin powstających w wyniki spalania paliw kopalnych w blokach energetycznych opalanych węglem brunatnym przez podawanie węgla aktywnego oraz instalację adsorpcyjny modułów wykonanych z materiału hydrofobowego.

Dodatkowe informacje w załączeniu.:

1. Zapytanie_1_POIR_SBB_9002_2016 pobierz

2. Wzor_oferty_1_POIR_SBB_9002_2016 pobierz

3. Sprostpwanie do zapytania pobierz

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2016-11-30

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup licencji programu Ansys Fluent lub równoważnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach firma SBB ENERGY  S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 3/RPO-WO/SBB 9001/2016 w dniu 29-11-2016 roku wybrała dostawcę -  Firmę SymKom Leszek Rudnia

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2016-11-30

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup stacji roboczej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach firma SBB ENERGY  S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 4/RPO-WO/SBB 9001/2016 w dniu 29-11-2016 roku wybrała dostawcę -  Firmę One System Spółka z o.o.