Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Nowatorska technologia SBB ENERGY SA wchodzi na rynek energetyczny.

2020-03-13

SBB ENERGY SA w ramach prac badawczo - rozwojowych opracowała rozwiązanie odpowiadające na ostatnie wyzwania konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji NOx.

Projekt pt. „Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych (HDS)” realizowany przez SBB ENERGY SA przy współudziale Politechniki Śląskiej w latach 2017-2019, przyczynił się do opracowania nowatorskiej technologii redukcji tlenków azotu ze spalin, umożliwiającej ograniczenie ich emisji do poziomu poniżej 150 mg/m3, bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych.

Wielopłaszczyznowe podejście do problemu pozwoliło firmie SBB ENERGY SA otrzymać rozwiązanie nie tylko efektywne kosztowo i odpowiadające na ostatnie wyzwania wymogów środowiskowych ale również ograniczające wpływ wykorzystywania amoniaku na uboczne produkty spalania.

Dziś technologia HDS będąca gotowym produktem komercyjnym stanowi nową pozycję w portfolio firmy SBB ENERGY SA, a jej pierwsze zastosowanie w pełnej skali zrealizowane zostanie w elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.

Zadanie obejmie implementację hybrydowego systemu redukcji tlenków azotu poprzez zabudowę warstwy katalitycznej w wirnikach obrotowych podgrzewaczy powietrza kotłów OP130 K1 i K2 w łódzkiej Elektrociepłowni nr 3 oraz został on przewidziany do realizacji na lata 2020-2023.

Podpisanie protokółu odbioru końcowego dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotła K3 i K4 w PGE Energia Ciepła S.A.

2019-01-14

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.12.2018 podpisano protokół odbioru końcowego dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotła K3 i K4 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Instalacje spełniają wszystkie gwarantowane parametry techniczne zgodnie z zapisami umowy.

SBB ENERGY wybuduje kotłownię szczytowo-rezerwową w Elektrowni Łagisza w Będzinie

2018-09-28

Kolejnym projektem wygrany przez SBB  ENERGY SA jest budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w Elektrowni Łagisza w Będzinie.

Zadanie obejmuje realizację „pod klucz” szczytowo-rezerwowego źródła ciepła grzewczego, podłączonego do istniejącej w elektrowni sieci wody grzewczej.

Całemu zespołowi zaangażowanemu w projekt życzymy sukcesów w realizacji przedsięwzięcia.