Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 10/POIR-WO/SBB 9002/2017

2017-07-24

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 10/POIR-WO/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę oraz montaż instrumentu pomiarowego do badań zawartości rtęci wraz z oprzyrządowaniem. Termin składania ofert upływa 31.07.2017.

Zapytanie-ofertowe-nr-10-POIR-SBB-9002-2017.pdf
Zalacznik-nr-1-10-POIR-SBB-9002-2017.docx
Zalacznik-nr-1-10-POIR-SBB-9002-2017.pdf

Zapytanie ofertowe nr 9/POIR/SBB 9002/2017

2017-07-21

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 9/POIR/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę testowych wkładów adsorpcyjnych oraz kolektorów modułów do budowy instalacji pilotażowej.

9-POIR-SBB-9002-2017-EN.pdf
Zal-nr-1-do-9-POIR-SBB-9002-2017-PL.docx
Zal-nr-2-do-9-POIR-SBB-9002-2017-PL.pdf

Zapytanie ofertowe nr 8/POIR/SBB 9002/2017

2017-07-20

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 8/POIR/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na zakup wentylatora spalin. Termin składania ofert upływa 31.07.2017.

8-POIR-SBB-9002-2017-wentylator2
Zalacznik-1-do-8-POIR-SBB-9002-2017-wentylator2.docx
Zalacznik-1-do-8-POIR-SBB-9002-2017-wentylator2.pdf