Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

I Kongres Innowacji w Energetyce

2017-10-30

W dniu 26.10.2017, w Warszawie odbył się I Kongres Innowacji w Energetyce organizowany przez IGEOS. Głównym założeniem tego wydarzenia było ukazanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych w energetyce oraz stworzenie platformy dyskusyjnej mającej na celu ułatwienie przenikania się sfery nauki i biznesu.

SBB ENERGY S.A., jako partner Kongresu, swój wkład w rozwój innowacyjności w energetyce przedstawił za pomocą audiowizualnej prezentacji o realizowanych obecnie projektach badawczych: „Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych” oraz „Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysokoefektywnych komponentów polimerowych – HYBREM”.

Prezentacja SBB ENERGY S.A. - Projekty Badawcze

Pierwszy z nich dofinansowany jest przez UE w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014 – 2020, drugi w ramach programu inteligentny rozwój na lata 2014-2020. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia prezentacji. Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie miało charakter cykliczny, a całe środowisko zyska tym samym kolejną możliwość wymiany doświadczeń na polu nieustannie rozwijającej się dziedziny jaką jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce.

zdjęcie dzięki uprzejmości IGEiOS

Doroczne spotkanie kadry inżynieryjno - administarcyjnej SBB ENERGY S.A.

2017-10-23

Doroczne spotkanie kadry inżynieryjno - administarcyjnej SBB ENERGY S.A. już za nami. W tym roku odbyło się wyjątkowo uroczyście w związku z obchodami jubileuszu 25-lecia działalności Spółki.

Konferencja miała miejsce 19.10.2017 w Wiśle. Wydarzenie było doskonałą okazją do podsumowania bieżącej sytuacji w Spółce, zaprezentowania innowacyjnych projektów badawczych realizowanych przez SBB, a także przeglądu trwających obecnie prac na różnych obiektach energetycznych w Polsce.

Spotkanie to, kończące powoli rok jubileuszowy SBB ENERGY S.A., było również miejscem do integracji pracowników firmy i wzmocnienia współpracy, twórczych dyskusji oraz wymiany poglądów i doświadczeń. Zarówno merytoryczne aspekty naszego spotkania jak i atmosfera, w której upłynęło dają nam jasny sygnał, że te 25 lat to zaledwie początek! Do zobaczenia za rok!

Nowy kontrakt

2017-10-16

W dniu 9 października 2017 roku został zawarty kontrakt pomiędzy CEZ Elektrownia Skawina S.A. (CEZ Polska S.A.) i międzynarodowym Konsorcjum Spółek 100% polskiej SBB Energy S.A. i czeskiej CEZ Energeticke Sluzby na wybudowanie w CEZ Elektrownia Skawina nowoczesnej instalacji redukcji emisji NOx ze spalin. Instalacja katalitycznego odazotowania będzie najnowocześniejszą tego typu instalacją w Polsce i będzie zabudowana za istniejącą instalacją półsuchego odsiarczania jako układ technologiczny w wersji tail-end. Z dniem 17.08.2017 ukazała się DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Konkluzje BAT nakładają na jednostki wytwórcze restrykcyjne wymogi, w szczególności w zakresie dopuszczalnych wielkości emitowanych zanieczyszczeń, takich jak SO2, NOx, Pył, Hg, HCL czy HF.

Firma SBB ENERGY S.A. od wielu lat wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku, z którymi mierzą się nasi klienci. Posiadamy w swoim portfolio szereg technologii redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska, które można stosować indywidualnie, jak również łączyć ze sobą w wysokoefektywne technologie hybrydowe, zapewniające najbardziej optymalne rozwiązania, indywidualnie skonfigurowane do specyficznych warunków infrastrukturalnych jednostek wytwórczych, umożliwiające dotrzymanie emisji na poziomie zgodnym z wymogami BAT.

W naszym podążaniu za rozwojem technologicznym pozostajemy jednocześnie świadomi jak zaostrzenie wymagań wpływa na charakterystykę układu technologicznego w aspekcie kompleksowym procesu generacji enegii (m.in. jak poszczególne metody wpływają na przykład na uboczne produkty spalania). W związku z planowanym wdrożeniem pakietu ustaw tzw. Circular Economy, przy wyborze prawidłowego rozwiązania jest to jeden z elementów niezbędnych, który zawsze musi być brany pod uwagę. Instalacja typu tail-end SCR uwzględnia wszystkie te uwarunkowania i uczyni CEZ Elektrownia Skawina S.A. do spełnienia zarówno wymogów konkluzji BAT, jak i projektowanych ustaw Circular Economy.