Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Podpisanie kontraktu na budowę instalacji odazotowania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz.

2017-08-23

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18.08.2017 SBB ENERGY S.A. podpisało kontrakt na budowę instalacji odazotowania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Zgodnie z zapisami w umowie, w pierwszej kolejności tj. w sierpniu 2018 do eksploatacji zostanie przekazana instalacja kotła K4, a w listopadzie 2018 r. - kocioł K3. Zakończenie kontraktu planowane jest na grudzień 2018r. Całemu zespołowi koordynującemu projekt życzymy powodzenia i terminowej realizacji.

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2017-08-09

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę elementów aparatury kontrolno-pomiarowej dla automatycznej regulacji hybrydowej instalacji pilotażowej do redukcji emisji rtęci, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 11/POIR-WO/SBB 9002/2017 w dniu 09-08-2017 roku wybrała dostawcę - firmę Endress+Hauser Polska sp. z o.o., ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław.

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2017-08-07

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę oraz montaż instrumentu pomiarowego do badań zawartości rtęci wraz z oprzyrządowaniem, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 10/POIR/SBB/9002/2017 w dniu 07-08-2017 roku wybrała dostawcę - firmę TSI Sp. z o.o., ul. Maronia 44, 41-506 Chorzów