Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Szlachetna paczka

2017-12-11

Miło nam poinformować, że wzorem lat ubiegłych SBB ENERGY wzięła udział w akcji Szlachetna Paczka. Jako pracownicy SBB ENERGY wsparliśmy jedną z rodzin, która z powodu ciężkiej choroby oraz problemów finansowych nie jest w stanie zaspokoić zwykłych potrzeb życiowych, nie mówiąc już o spełnianiu marzeń.

Przygotowane przez nas wsparcie obejmowało przede wszystkim zakup specjalistycznego sprzętu - wózka oraz łóżka rehabilitacyjnego. Sprzęt ten wydatnie przyczyni się do poprawy jakości życia i będzie ogromnym udogodnieniem. W paczce znalazło się także kilka upominków dla wszystkich domowników, które sprawiły rodzinie mnóstwo radości, dostarczyło wielu wzruszeń, a przede wszystkim napełniło nadzieją o złagodzeniu trudów normalnego życia.

Cieszymy się, że mały gest może uczynić czyjeś Święta bardziej radosnymi. Wszystkim pracownikom SBB którzy dołożyli do tej akcji swoją cegiełkę bardzo dziękujemy.

Pamiętajmy dobro wraca.

Zapytanie ofertowe: Nowo realizowany projekt

2017-12-07

W związku z planowaną realizacją projektu pt. Niskoemisyjne procesy uzdatniania minerałów antropogenicznych w gospodarce obiegu zamkniętego w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 "Sektorowe programy B+R", zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 1/POIR/SBB 9004/2017 na przedstawienie oferty cenowej na wsparcie merytoryczne w zakresie modelowania oraz sterowania przebiegiem procesów energetycznego spalania węgla na etapie:

•             przygotowania i podawania paliwa,

•             spalania paliwa w kotłach energetycznych,

umożliwiające realizację wieloaspektowego procesu uzdatniania Minerałów Antropogenicznych (MA).

Dodatkowe informacje w załączeniu.

Termin i sposób składania ofert od dnia 07.12.2017 do dnia 15.12.2017 w formie elektronicznej na adres l.lelek@sbbenergy.com

Zapytanie_ofertowe_nr_1_POIR_SBB_209004_2017.pdf

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowych_i_kapitalowych.pdf

Zalacznik_nr_1_Wzor_oferty_1_POIR_SBB_9004_2017.docx

XXIV Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki

2017-10-31

Z przyjemnością informujemy, że SBB ENERGY S.A. było partnerem XXIV Międzynarodowej Konferencji Popioły z Energetyki, która odbyła się w dniach 25-27.10.2017 w Sopocie. Konferencję zorganizowała  Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania, a dedykowana była do przedstawicieli kadry zarządzającej i technicznej reprezentujących przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze, firm związanych z branżą UPS oraz ośrodków naukowych i badawczych.

Głównym celem Konferencji było propagowanie nauki i wiedzy z zakresu branży UPS, promowanie idei Gospodarki w Obiegu Zamkniętym oraz wymiana doświadczeń i wzmacnianie współpracy nauki i przemysłu.

Dyrektor Departamentu Rozwoju SBB ENERGY SA – Robert Żmuda przedstawił prezentację: „Analiza porównawcza technologii odazotowania spalin metodą SNCR i SCR Tail-End dla CEZ Skawina S.A.” – dzieląc się doświadczeniami z realizacji oraz ukazując wkład  naszej spółki w rozwój polskiej energetyki.

Podczas uroczystej gali, SBB ENERGY S.A. zostało laureatem Polskiej Nagrody Popiołowej „FENIKS 2017” za projekt: „Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci”.