Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

PRZED NAMI KOLEJNY DUŻY WIELOBRANŻOWY PROJEKT

2015-11-06

W dniu 6 listopada 2015 roku w Warszawie podpisana została umowa pomiędzy SBB ENERGY SA a EDF Polska SA, obejmująca wykonanie instalacji DeNOx dla dwóch kotłów K6 i K7 w Elektrociepłowni Gdynia.  Kontrakt jest wielobranżowy, uwzględniający zmiany i optymalizację spalania w kotłach.

Głównym celem jest dostosowanie kotłów K6 i K7 do spełnienia wymogów w zakresie emisji NOx z wykorzystaniem metod pierwotnych i wtórnych niekatalitycznych SNCR.

 

Projekt jest rozłożony na dwa etapy, realizacja kotła K7 odbędzie się w 2016 roku a kotła K6 w roku 2017.

PROTOKÓŁ PRZEKAZUJĄCY KOCIOŁ K1 W ELEKTROWNI PĄTNÓW DO EKSPLOATACJI PODPISANY

2015-09-22

W dniu dzisiejszym w ramach kontraktu „Modernizacja pod klucz kotła K-1 i kotła K-2 w Elektrowni Pątnów wraz z budową dla tych kotłów instalacji ograniczających emisję NOx” został podpisany protokół przekazujący kocioł K1 do eksploatacji. 
Zasadnicza część rewitalizacji kotła obejmowała konstrukcję wsporczą kotła jak i wymianę większości elementów ciśnieniowych. Kocioł został wyposażony w nowe palniki rozpałkowe, główne palniki pyłowe, ruszt dopalający oraz układy deNOx . Rewitalizacji zostały poddane również walczaki oraz wszystkie urządzenia pomocnicze i instalacje okołokotłowe. 
Równolegle prowadzona rewitalizacja kotła K2 zbliża się również ku końcowi. Kocioł rozpoczyna Ruch Regulacyjny, a przekazanie do eksploatacji, a tym samym zamknięcie projektu planowane jest na 22 grudnia 2015 roku.

ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2015

2015-09-03

Za nami kolejna edycja Konferencji Energetyka 2015 w Bełchatowie organizowanej przez BMP BIS, na której SBB ENERGY wystąpiło w charakterze sponsora. W konferencji oraz towarzyszącym jej Targom wzięło udział ponad 750 osób z 83 firm m.in. PGE, RAFAKO, Mitsubishi Hitachi Power Europe, Simens, Balke Durr.
Podczas sympozjum wystąpili między innymi Robert Żmuda, dyrektor Działu Rozwoju z prezentacją pt. „Dostosowanie kotłów opalanych paliwami stałymi do konkluzji BAT na przykładzie wybranych jednostek” oraz Marek Gajko Prezes Zarządu RRTec (Spółka SBB ENERGY) z referatem pt. „Zdrowie energetyki – technologia odbudowy mocy wytwórczych na przykładzie projektu ZE PAK S.A.”
Również z ramienia naszej spółki w debacie „Węgiel, gaz, OZE, a może odpady…” wziął udział Prezes Jan Kurp, aktualny Członek Rady nadzorczej SBB ENERGY.