Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

SBB ENERGY realizuje budowę instalacji oczyszczania spalin dla kotłów OR-32 i WR-25

2018-09-27

Pozytywnych informacji ciąg dalszy. Nasi specjaliści będą realizować budowę instalacji oczyszczania spalin dla kotłów OR-32 i WR-25 znajdujących się  w Elektrociepłowni Łąkowa II należącej do OPEC-INEKO Sp. z o.o.

Inwestycja ma za zadanie osiągnięcie standardów emisji spalin określonych w nowej dyrektywie UE.

Całemu zespołowi koordynującemu aktualny kontrakt życzymy powodzenia i pomyślnej realizacji projektu.


Umowa na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków 5, 6, 7, 8 W Elektrowni Dolna Odra

2018-09-25

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 25.09.2018 SBB ENERGY SA podpisało umowy na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków 5, 6, 7, 8 W Elektrowni Dolna Odra.

Umowę podpisujemy na rzecz zawiązanego dla tej inwestycji Konsorcjum, w którym liderem jest SBB ENERGY SA natomiast partnerami Polimex Energetyka Sp. z o. o. oraz Polimex- Mostostal S.A.

Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie życzymy sprawnej jego realizacji

SBB ENERGY S.A. podpisało umowę na modernizację trzech kotłów BP – 1150 w Elektowni Opole

2018-06-13

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12.06.2018r. została podpisana umowa pomiędzy PGE GiEK.SA Oddział Elektrownia Opole a SBB ENERGY S.A. na modernizację trzech kotłów BP-1150, której celem jest obniżenie emisji tlenków azotu NOx poniżej 150 mg/Nm3. Po zakończeniu wspomnianej modernizacji do roku 2021 Elektrownia Opole będzie spełniała wymogi BREF / BAT w zakresie emisji tlenków azotu NOx nałożone przez Unię Europejską.

Modernizacja zostanie przeprowadzona w technologii niekatalitycznej przy zastosowaniu metody pierwotnej oraz wtórnej niekatalitycznej, która została wybrana przez Inwestora jako najbardziej ekonomiczna i optymalna dla kotłów BP-1150 opalanych węglem kamiennym.

Wybór tej technologii poprzedzony został wykonaną pomyślnie w 2017 roku modernizacją pilotażową na kotle nr 3 w Elektrowni Opole.

Przeprowadzone  po tej modernizacji Pomiary Gwarancyjne na kotle nr 3 potwierdziły spełnienie zapisów kontraktu tj. utrzymywanie w sposób ciągły emisji tlenków azotu NOx poniżej 150 mg/Nm3 przy zastosowaniu tej technologii.

Całemu zespołowi koordynującemu aktualny kontrakt życzymy powodzenia i pomyślnej realizacji projektu.