Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

PROTOKOŁ PRZEKAZANIA KOTŁA K2 ELEKTROWNI PĄTNÓW DO EKSPLOATACJI PODPISANY

2016-01-05

Zgodnie z planem, w okresie przedświątecznym czyli 22.12.2015 został zakończony kolejny, istotny etap kontraktu „Modernizacja pod klucz kotła K-1 i kotła K-2 w Elektrowni Pątnów wraz z budową dla tych kotłów instalacji ograniczających emisję NOx” jakim było podpisanie protokołu przekazania kotła K2 do eksploatacji. 

Zakres rewitalizacji tego kotła był niemal identyczny jak dla kotła K1 i obejmował naprawę/wymianę konstrukcji wsporczą kotła oraz wymianę większości elementów ciśnieniowych. Ponadto kocioł został wyposażony w nowe palniki rozpałkowe, główne palniki pyłowe, ruszt dopalający oraz układy deNOx. Rewitalizacji zostały poddane również walczaki oraz wszystkie urządzenia pomocnicze i instalacje okołokotłowe. 
Na dzień dzisiejszy pozostały do wykonania uzupełniające prace optymalizacyjne kotłów K1 i K2 tak aby do końca czerwca 2016 zakończyć pomiary gwarancyjne obu kotłów.

KOCIOŁ K5 I K6 W TUROWIE PRZEKAZANY DO EKSPLOATACJI

2015-12-07

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym w ramach kontraktu „Dostawa i montaż instalacji do ograniczania emisji tlenków azotu na blokach 4, 5, 6 w Elektrowni Turów” został podpisany protokół przekazujący kocioł K5 i K6 do eksploatacji. 
Kocioł K4 jest w trakcie Ruchu Próbnego, a przekazanie do eksploatacji, a tym samym zamknięcie projektu planowane jest na 21 grudnia 2015 roku.

SBB ENERGY ORAZ VEOLIA ENERGIA POZNAŃ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI PODPISAŁY UMOWĘ NA WYKONANIE INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN

2015-11-30

24 listopada br Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni oraz firma SBB ENERGY podpisały umowę na wykonanie instalacji odazotowania spalin dla bloków energetycznych elektrociepłowni ECII Karolin w Poznaniu. Inwestycje dla wszystkich 3 bloków energetycznych na Karolinie zostały zaplanowane na lata 2016 – 2018. Mają na celu dostosowanie poziomu emisji tlenków azotu (NOx) do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji przemysłowych- IED (Industrial Emissions Directive). Generalnym wykonawcą i dostawcą technologii jest wyłoniona w przetargu polska firma SBB ENERGY (dawniej Remak-Rozruch SA). Dzięki zastosowaniu przez nią technologii SNCR (metoda niekataliczna oczyszczania spalin) poziom emisji NOxw ECII zostanie zredukowany do wielkości 180 mg/Nm3, poniżej wymogów dyrektywy, która zakłada poziom emisji 200 mg/ Nm3. Zastosowana metoda daje możliwość również późniejszej redukcji wielkości emisji tlenków azotu poniżej wielkości 150 mg/ Nm3, po dobudowaniu części katalitycznej.

- Bardzo się cieszę z wyboru SBB ENERGY, jako wykonawcy naszej inwestycji. Ich 20 –letnie doświadczenie w sektorze energetycznym przy realizacji skomplikowanych procesów technologicznych daje nam gwarancję przeprowadzenia bardzo istotnej dla naszej elektrociepłowni zmiany technologicznej w zakładanych harmonogramach, bez uszczerbku dla bieżącej produkcji energii w źródle – mówi Jan Pic, Członek Zarządu Veolii Energii Poznań ZEC, Dyrektor ds. Technicznych.

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyła Veolia wybierając naszą ofertę. Udowodnimy, że jesteśmy godnym zaufania partnerem, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań kontraktowych zarówno w sferze technologii, jak i jakości i terminowości prac. Doświadczenie zebrane podczas dotychczasowych realizacji tego typu projektów na innych obiektach pozwala nam zapewnić spełnienie oczekiwań klienta. – komentuje Artur Brzdękiewicz, Wiceprezes Zarządu SBB ENERGY, Dyrektor ds. Technicznych.

Koszt inwestycji to ok 80 milionów złotych, jej efekty to przede wszystkim kolejna już poprawa, po instalacji odsiarczania spalin oraz kotle spalającym biomasę, jakości powietrza dla aglomeracji poznańskiej.