Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2016-11-30

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup stacji roboczej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach firma SBB ENERGY  S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 4/RPO-WO/SBB 9001/2016 w dniu 29-11-2016 roku wybrała dostawcę -  Firmę One System Spółka z o.o.

Anulowanie zapytania 2/RPO-WO/SBB 9001/2016

2016-11-28
Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 2/RPO-WO/SBB 9001/2016 na zakup anglojęzycznej lub polskojęzycznej licencji programu Thermoflex lub równoważnego zostało anulowane.

Zapytania ofertowe nr 3/RPO-WO/SBB 9001/2016

2016-11-10

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1  Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytania ofertowe nr 3/RPO-WO/SBB 9001/2016 na zakup licencji programu Ansys Fluent lub równoważnego.

Termin składania ofert do 21.11.2016 roku do godz.15:00.


Pobierz pliki:

3RPO-WOSBB90012016.docx

3RPO-WOSBB90012016.pdf