Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2017-03-16

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji procesem przemysłowym , w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 4/POIR/SBB/9002/2016 w dniu 16-03-2017 roku wybrała dostawcę - firmę Gestar Automatyka Przemysłowa, ul. Wacława Gralewskiego 5-7, 20-457 Lublin

Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/SBB/9002/2017

2017-03-13

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 5/POIR/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę klap na kanały spalin do budowy instalacji pilotażowej. Termin składania ofert upływa 22.03.2017 o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/SBB/9002/2017

Załącznik 5/POIR/SBB/9002/2017

Informujemy o zmianie treści zapytania nr 4/POIR/SBB 9002/2017

2017-03-03

Informujemy o zmianie treści zapytania nr 4/POIR/SBB 9002/2017 w punkcie nr 3 Kryteria oceny ofert, część dotycząca kryterium obligatoryjnego nr 3 Gwarancja.

Stare brzmienie:

3. Kryterium obligatoryjne GWARANCJA (20 pkt) Pc=(Gmax/Gc)x20, gdzie: Pc ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium gwarancja, Gmax najdłuższy okres gwarancji (liczony w miesiącach) spośród wszystkich badanych ofert, Tc okres gwarancji oferty badanej. Przedmiotem oceny będzie okres gwarancji.

Nowe brzmienie:

3. Kryterium obligatoryjne GWARANCJA (20 pkt) Pc=(Gc/Gmax)x20, gdzie: Pc ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium gwarancja, Gmax najdłuższy okres gwarancji (liczony w miesiącach) spośród wszystkich badanych ofert, Gc okres gwarancji oferty badanej. Przedmiotem oceny będzie okres gwarancji.

Pozostała treść zapytania nr 4/POIR/SBB 9002/2017, w tym termin złożenia oferty, pozostaje bez zmian.