Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2017-03-24

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę klap na kanały spalin do budowy instalacji pilotażowej, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 5/POIR/SBB/9002/2016 w dniu 23-03-2017 roku wybrała dostawcę - firmę Multivalve Sp. z o.o., ul. Eiffel'a 6, 44-109 Gliwice

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2017-03-16

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji procesem przemysłowym , w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 4/POIR/SBB/9002/2016 w dniu 16-03-2017 roku wybrała dostawcę - firmę Gestar Automatyka Przemysłowa, ul. Wacława Gralewskiego 5-7, 20-457 Lublin

Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/SBB/9002/2017

2017-03-13

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 5/POIR/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę klap na kanały spalin do budowy instalacji pilotażowej. Termin składania ofert upływa 22.03.2017 o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/SBB/9002/2017

Załącznik 5/POIR/SBB/9002/2017