Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2017-08-07

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę oraz montaż instrumentu pomiarowego do badań zawartości rtęci wraz z oprzyrządowaniem, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 10/POIR/SBB/9002/2017 w dniu 07-08-2017 roku wybrała dostawcę - firmę TSI Sp. z o.o., ul. Maronia 44, 41-506 Chorzów

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2017-08-02

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę wentylatora spalin, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 8/POIR/SBB 9002/2017w dniu 02-08-2017 roku wybrano dostawcę - Grupa Pulsar Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26-28.

Aktualizacja:Zapytanie ofertowe nr 11/POIR-WO/SBB 9002/2017

2017-08-01

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 11/POIR-WO/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę elementów aparatury kontrolno-pomiarowej dla automatycznej regulacji hybrydowej instalacji pilotażowej do redukcji emisji rtęci. Termin składania ofert upływa 08.08.2017.

Zapytanie-Ofertowe-11-POIR-SBB-9002-2017-aktualizacja-01-08-2017.pdf
Zapytanie-Ofertowe-11-POIR-SBB-9002-2017-ZAL-NR-1-aktualizacja-01-08-2017.pdf
Zapytanie-Ofertowe-11-POIR-SBB-9002-2017-ZAL-NR-2.docx
Zapytanie-Ofertowe-11-POIR-SBB-9002-2017-ZAL-NR-3.pdf