Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Aktualizacja:Zapytanie ofertowe nr 11/POIR-WO/SBB 9002/2017

2017-08-01

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 11/POIR-WO/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę elementów aparatury kontrolno-pomiarowej dla automatycznej regulacji hybrydowej instalacji pilotażowej do redukcji emisji rtęci. Termin składania ofert upływa 08.08.2017.

Zapytanie-Ofertowe-11-POIR-SBB-9002-2017-aktualizacja-01-08-2017.pdf
Zapytanie-Ofertowe-11-POIR-SBB-9002-2017-ZAL-NR-1-aktualizacja-01-08-2017.pdf
Zapytanie-Ofertowe-11-POIR-SBB-9002-2017-ZAL-NR-2.docx
Zapytanie-Ofertowe-11-POIR-SBB-9002-2017-ZAL-NR-3.pdf

Zapytanie ofertowe nr 10/POIR-WO/SBB 9002/2017

2017-07-24

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 10/POIR-WO/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę oraz montaż instrumentu pomiarowego do badań zawartości rtęci wraz z oprzyrządowaniem. Termin składania ofert upływa 31.07.2017.

Zapytanie-ofertowe-nr-10-POIR-SBB-9002-2017.pdf
Zalacznik-nr-1-10-POIR-SBB-9002-2017.docx
Zalacznik-nr-1-10-POIR-SBB-9002-2017.pdf

Zapytanie ofertowe nr 9/POIR/SBB 9002/2017

2017-07-21

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 9/POIR/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę testowych wkładów adsorpcyjnych oraz kolektorów modułów do budowy instalacji pilotażowej.

9-POIR-SBB-9002-2017-EN.pdf
Zal-nr-1-do-9-POIR-SBB-9002-2017-PL.docx
Zal-nr-2-do-9-POIR-SBB-9002-2017-PL.pdf