AKTUALNOŚCI

Nowy kontrakt

W dniu 9 października 2017 roku został zawarty kontrakt pomiędzy CEZ Elektrownia Skawina S.A. (CEZ Polska S.A.) i międzynarodowym Konsorcjum Spółek 100% polskiej SBB Energy S.A. i czeskiej CEZ Energeticke Sluzby na wybudowanie w CEZ Elektrownia Skawina nowoczesnej instalacji redukcji emisji NOx ze spalin. Instalacja katalitycznego odazotowania będzie najnowocześniejszą tego typu instalacją w Polsce i będzie zabudowana za istniejącą instalacją półsuchego odsiarczania jako układ technologiczny w wersji tail-end. Z dniem 17.08.2017 ukazała się DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Konkluzje BAT nakładają na jednostki wytwórcze restrykcyjne wymogi, w szczególności w zakresie dopuszczalnych wielkości emitowanych zanieczyszczeń, takich jak SO2, NOx, Pył, Hg, HCL czy HF.


2017-10-16

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę testowych wkładów adsorpcyjnych oraz kolektorów modułów do budowy instalacji pilotażowej, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 9/POIR/SBB/9002/2017 w dniu 28-08-2017 roku wybrała dostawcę - firmę W.L. Gore & Associates Inc, 101 Lewisville Rd, Elkton, MD, 21921 USA


2017-08-30

Podpisanie kontraktu na budowę instalacji odazotowania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18.08.2017 SBB ENERGY S.A. podpisało kontrakt na budowę instalacji odazotowania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Zgodnie z zapisami w umowie, w pierwszej kolejności tj. w sierpniu 2018 do eksploatacji zostanie przekazana instalacja kotła K4, a w listopadzie 2018 r. - kocioł K3. Zakończenie kontraktu planowane jest na grudzień 2018r. Całemu zespołowi koordynującemu projekt życzymy powodzenia i terminowej realizacji.


2017-08-23

OSTATNIE REALIZACJE

 • Zleceniodawca:
  EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Gdynia
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50 w Elektrociepłowni Gdynia w ramach generalnego wykonawstwa.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Poznań
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji odazotowania spalin metoda SNCR na kotłach 1K2, 2K, 3K w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

 • Zleceniodawca:
  ELMONT SP. Z O.O.
  Klient końcowy:
  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
  Zakres prac:

  Instalacja owietlenia i gniazd wtykowych w budynkach 5UHA I 6 UHA w ramach budowy bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

 • Zleceniodawca:
  KRALOVOPOLSKA RIA - Elektrownia Chvaletice w Czechach
  Klient końcowy:
  Elektrownia Chvaletice, Czechy
  Zakres prac:

  Wykonanie instalacji DeNOx dla dwóch kotłów K3 i K4.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Poznań
  Zakres prac:

  Wykonanie instalacji odazotowania spalin dla wszystkich 3 bloków energetycznych.

 • Zleceniodawca:
  EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Gdynia
  Zakres prac:

  Dostosowanie kotłów K6 i K7 do spełnienia wymogów w zakresie emisji NOx z wykorzystaniem metod pierwotnych i wtórnych niekatalitycznych SNCR.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia
  Klient końcowy:
  EC 3 Łódź
  Zakres prac:

  Koordynacja rozruchu kotłów K6 i K9 w EC 3 Łódź

 • Zleceniodawca:
  Elektrociepłownia Bedzin Sp. z o.o.
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Będzin
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. dla kotłów nr 7, nr 6, nr 5.w ramach generalnego wykonawstwa.

 • Zleceniodawca:
  Andritz Energy&Environment GmbH
  Klient końcowy:
  Mjölby / Szwecja
  Zakres prac:

  Rozruch bloku biomasowego w Mjölby / Szwecja

 • Zleceniodawca:
  E.ON ENERGY
  Klient końcowy:
  Zakłady Chemiczne Marl / Niemcy
  Zakres prac:

  Udział w rozruchu bloku gazowo parowego w Zakładach Chemicznych w Marl /Niemcy

ZAUFALI NAM: